DC PROTĚŽ jde společně PROti TĚŽkostem

Dobrovolnické centrum Protěž, z.s. dlouhodobě pomáhá seniorům a dalším znevýhodněným osobám. Provozujeme komunitní centrum, kde je vytvořen prostor pro každodenní setkávání seniorů. Pro seniory je připravován program, který je zaměřen na posilování jejich dovedností a schopností fyzických i psychických. 

Oko Galerie

Dobrovolnické centrum Protěž, z.s. dlouhodobě pomáhá seniorům a dalším znevýhodněným osobám. Provozujeme komunitní centrum, kde je vytvořen prostor pro každodenní setkávání seniorů. Pro seniory je připravován program, který je zaměřen na posilování jejich dovedností a schopností fyzických i psychických. Dále provozujeme dětskou skupinu Školička Grébovka, kde se senioři zapojují do společných programů, chodí s dětmi na vycházky, společně  malují a zpívají, předčítají dětem pohádky a prožívají další aktivity, které jim přinášejí radost a tím zvyšují kvalitu života a zlepšují jejich zdraví.

Pravidelně navštěvujeme 3 domovy pro seniory, kde připravujeme přednášky na témata, která zajímají seniory, promítáme filmy, organizujeme koncerty a oslavy Vánoc a Velikonoc. V domovech dobrovolníci navštěvují seniory také individuálně. Při těchto návštěvách si s nimi vyprávějí, předčítají jim časopisy nebo knihy podle jejich přání, chodí s nimi na procházky. Takováto setkávání s dobrovolníky pomáhají seniorům snižovat pocit izolovanosti.

 

Dobrovolnictví

Projekt "Dobrovolnické služby pro seniory" je zaměřen tak, abychom seniorům do  života přinášeli radost, spokojenost, jistotu, že jim vždy, když budou potřebovat, pomůžeme a že nezůstanou sami. Osamělost bývá jedním z největších problémů seniorů. Ze zkušeností víme, že přátelství, která senioři prožívají s dobrovolníky jim často nahrazují nedostatečné nebo žádné vztahy s rodinou.

Dobrovolníci zajišťují pro seniory to, na co už sami nestačí nebo si neví rady. Navštěvují seniory v jejich domácnostech, kde jim pomáhají s drobným úklidem, přinášejí nákupy, doprovázejí je k lékaři nebo na úřady a poskytují další služby podle potřeb a přání seniorů. Naši odborní spolupracovníci poskytují právní a psychologické poradenství, o které je z řad seniorů značný zájem.

Do poskytování služeb je zapojeno 75 dobrovolníků. Dobrovolnické centrum Protěž, z.s. dlouhodobě pomáhá seniorům a dalším znevýhodněným osobám. Provozujeme komunitní centrum, kde je vytvořen prostor pro každodenní setkávání seniorů. Pro seniory je připravován program, který je zaměřen na posilování jejich dovedností a schopností fyzických i psychických. Dále provozujeme dětskou skupinu Školička Grébovka, kde se senioři zapojují do společných programů, chodí s dětmi na vycházky, společně  malují a zpívají, předčítají dětem pohádky a prožívají další aktivity, které jim přinášejí radost a tím zvyšují kvalitu života a zlepšují jejich zdraví.

Seniorům, kteří žijí v domovech pro seniory pomáhají pravidelné návštěvy dobrovolníků snižovat pocit osamění a izolovanosti. Cílem této aktivity je přinášet seniorům radost a rozptýlení a tak zvyšovat jejich spokojenost a tím zlepšovat jejich prožívání svého stáří.

Pomoc je poskytována 120 seniorům, kteří žijí ve svých domácnostech. Cílem projektu je poskytovat seniorům takovou pomoc, aby mohli co nejdéle zůstat v jejich přirozeném prostředí a oddálit  nebo zcela zrušit potřebu využít služeb domovů pro seniory.

Organizujeme sportovní a kulturní akce, kde se senioři vzájemně setkávají a společně prožívají smysluplné využití času, které je obohacuje a zvyšuje jejich spokojenost.Dobrovolnické centrum Protěž, z.s. poskytuje služby seniorům 17 let a máme velké zkušenosti. Naše služby byly vždy kvalitní, spolupracujeme se Sociálním odborem MČ Prahy 10 a Centrem sociálních a ošetřovatelských služeb Prahy 10. Naši dobrovolníci jsou každoročně oceňování jako "Dobrovolník Prahy 10".

 

Chci se přidat

Sdílet stránky na:

Napište nám.

Newsletter