Umění pomáhá a léčí samotu

Umění léčí duši. A obrazy Adama Jílka se pokusí vyléčit samotu. Část z výtěžku z jejich prodeje totiž poputuje na projekt Doma bez obav Nadace Krása pomoci. Realistické obrazy se zvířecí tématikou budou vystaveny od 20. října do 2.listopadu na Staroměstské radnici, a právě tam bude možné si je zakoupit a pomoct tak seniorům, kteří zůstali sami.

Oko Galerie

Spojení umění a pomoci se velmi nabízí. Umění pomáhá už jen tím, že je, nás obohacuje psychicky a pokud díky němu můžeme pomáhat našim klientům, aby mohli žít důstojně tam, kde je jim dobře, je to opravdu nádherné spojení,” uvedla zakladatelka a předsedkyně Správní rady nadace Krása pomoci Taťána G. Brzobohatá. “Obrazy Adama Jílka navíc vypovídají o životě, a tak jejich podpora jedné z částí našeho života - tedy stáří - je velmi na místě,” dodala zakladatelka.

Adam Jílek zobrazuje svět kolem sebe pomocí realistické malby. Ústředním prvkem jeho tvorby jsou zvířata, kterým ale podobně jako v bajkách propůjčuje lidské vlastnosti a občas také výrazy ve tváři. Dokáže bravurně propojovat paralely mezi těmito dvěma světy a satiricky tak upozorňovat na různé nešvary lidské říše. 

Nejnovější výstava zachytí především tři cykly, které spolu úzce souvisí. Prvním z nich je kolekce zvířat autorovým pohledem na dnešní společnost s nadsázkou, ironií a vtipem. Dalším je pomíjivost, kterou Adam vyobrazuje záměrným vynecháním určitých fragmentů a motivů v obrazech. Třetím cyklem je pak jakýsi život v pohádce, který nám dává zrcadlo reálného světa. V dílech tak můžeme spatřit například Mickey Mouse nebo další kreslené postavičky v kontrastu s reálnou podobou těchto zvířat.

Tématice zvířat se věnuji mimo jiné proto, že v historii umění byla zvířata po většinu času opomíjena,” dodává ke své tvorbě autor.  „Nadaci Krása pomoci jsem si ke spolupráci vybral hlavně ze dvou důvodů. Prvním z nich je fakt, že pomoc seniorům by v dnešní uspěchané době měla být samozřejmostí, přesto tomu tak z velké části není. Pro mě toto téma nabralo ještě více na intenzitě v této prapodivné pandemické situaci. Stáří má být důstojné, čas odpočinku po celoživotním úsilí věnované práci a společnosti. Proto jsem velmi rád, že právě Krása pomoci pomáhá toto téma šířit mezi veřejnost a dělá ten podzim života lidem veselejší a příjemnější. Druhým důvodem je pak samotné vedení nadace, tedy Taťána G. Brzobohatá a její tým, kterou jsem měl možnost poznat osobně a jejíž pracovní nasazení pro nadaci i charakter a osobnost jako taková ve mně vzbudily dojem, že jde o organizaci, které mohu na 100 % věřit a se kterou se chci pouštět do společných projektů na rozdíl od některých jiných nadací, ke kterým tu důvěru bohužel nemám,“ vysvětluje Adam Jílek.  

Výstava potrvá do 2.listopadu a vstup na ni je zdarma. Obrazy bude možné zakoupit přímo u jejich autora, který polovinu z ceny každého obrazu pošle právě nadaci Krása pomoci a projektu Doma bez obav.

Kolem mladého umělce Adama Jílka (*1989) bylo před pandemií rušno. Tomuto talentovanému malíři, který si i přes svůj nízký věk stačil vyvinout jasně rozpoznatelný vizuální styl, se úspěšně daří překračovat hranice klasické malby. . Pro svůj talent, úspěchy a osobnost byl v roce 2019 zařazen do prestižního žebříčku 30 pod 30 časopisu Forbes. 

Chci se přidat

Sdílet stránky na:

Napište nám.

Newsletter